Kontrola Dostepu

Współczesne realia biznesowe wymagają od przedsiębiorstw stosowania inteligentnych rozwiązań z zakresu ochrony i bezpieczeństwa osób oraz mienia. Systemy kontroli dostępu pozwalają na skuteczne nadzorowanie ruchu osobowego na danym obszarze, poprzez wykorzystanie nowoczesnych systemów informatycznych i sprzętowych. Znajdują one zastosowanie nie tylko w wielkich biurowcach, ale coraz częściej również budynkach mniejszych przedsiębiorstw czy instytucji. Często systemy te stosuje się do zabezpieczenia pojedynczych pomieszczeń, takich jak magazyny czy serwerownie.

FUNKCJE

Funkcje jakie spełnia kontrola dostępu:
• kontrola ruchu osobowego i obecności osób uprawnionych do przebywania na terenie chronionych obszarów,
• ochrona majątku i poufnych danych, w tym również ochrona dostępu do danych elektronicznych i informatycznych,
• integracja z innymi systemami bezpieczeństwa i nadzoru (np. TV przemysłową, systemami p-poż, alarmowymi, sterowaniem klimatyzacją, Elektroniczną Ochroną itp.)
• określenie uprawnień pracowników w dostępie do wybranych pomieszczeń,
• możliwość określenia wybranych godzin dostępu dla pracowników firmy (harmonogram dostępu),
• monitoring zdarzeń – możliwość sprawdzenia gdzie wybrany pracownik znajdował się o wybranej godzinie,
• zamiast pęku kluczy do wszystkich drzwi – jedna karta przypisana do konkretnej osoby,
• rejestracja czasu pracy.

RODZAJE SYSTEMÓW KONTROLI DOSTĘPU

Systemy kontroli dostępu możemy podzielić na trzy grupy ze względu na poziom zabezpieczenia:

I stopień zabezpieczeń
– kod numeryczny lub alfanumeryczny
II stopień zabezpieczeń
– karta plastikowa z nadrukowanym kodem kreskowym
– karta zbliżeniowa
– karta chipowa
– karta magnetyczna
III stopień zabezpieczeń
– odcisk palca (linie papilarne)
– goeometria dłoni
– tęczówka oka
– siatkówka oka
– głos
– rysunek żył

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG